Umgungundlovu TVET College

Umgungundlovu Logo web

Part-time Studies

2019 PART-TIME STUDIES

REGISTRATION FOR 2019 

 

Fees - As per 2018 fees (see fees page)

Business Studies Programmes:                                                             Engineering Studies Programmes:

 

Registration: Msunduzi Campus                                                  Registration: Midlands Campus

Dates:N4 - 09 January - 24 January 2019                                  Dates: 09 - 18 January 2019  

                N5 & N6 14 January - 29 January 2019

Business Management                                                                   Electrical Engineering

Financial Management                                                                   Civil Engineering

Human Resources Management                                                      Mechanical Engineering

Public Management

Manageemnt Assistant